PIKENDAMINE

Tagastustähtaega võib pikendada kolm korda enne tagastustähtpäeva saabumist telefoni või e-posti teel, raamatukogus kohapeal või lehel lugeja.ee.
 
NB! Tagastustähtaega ei ole võimalik pikendada: 
  • kui tagastustähtpäev on möödunud; 
  • kui laenutatud teavikul on laenutamiseks ootejärjekord; 
  • kui tagastustähtaega on juba kolm korda pikendatud; 
  • kui Teil on tasumata tasu viivitatud aja eest või tasumata muu võlg raamatukogule; 
  • kui Teie lugejakaart on aegunud.