METS MÜHISEB KÖITEKUNSTIS

Eesti Köitekunstnike Ühenduse näitus

Riisipere Raamatukogus

8.08. - 30.09. 2022

 

Eesti Köitekunstnike Ühenduse liikmed on koondanud näituseks muinasjuttude unikaalköited, mis on augustikuus eksponeeritud Riisipere Raamatukogus  (Nissi tee 53c).

 

Muinasjutt on teadlikult väljamõeldisele rajatud jutustus, mis räägib vastu loogikale, loodusseadustele ja ei hooli kindlast ajaloolisest keskkonnast. Praegu toimub ühiskonnas suur metsateemaline diskussioon, sest metsa raiutakse hoolimatult palju unustades sootuks, et mets on elus süsteem, mis vajab tarka ja tähelepanelikku ning hoolivat suhtumist. Eesti ja väliskirjanduses on märkimisväärne koht metsateemalistel muinasjuttudel. Metsamuinasjutud aitavad meil taas meenutada sidet looduse ja selle olenditega. Näiteks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi loomamuinasjuttu "Reinowadder Rebbane" võib lugeda kui metsaelanikke petva ja ärakasutava rebase lugusid või inimühiskonna allegooriat.

Mets ei ole kauge, sinna on võimalik pakku minna ja on oma olemuselt meie teine kodu. Loodetavasti metsad Eestis säilivad ja me ei pea sajandi pärast ainult ulme- ja muinasjuturaamatutes metsast lugema, loodusfoto raamatute kaasi silitama...

Näitusel osalevad: Rene Haljasmäe, Sirje Kriisa, Kert Lokotar-Reinmann, Lennart Mänd, Tähti Roostalu Tulvi-Hanneli Turo, Irmeli Vaher-Jaanson, Tiiu Vijar.

Kujundus: Tiia Eikholm.

Näituse lisainfo: Rene Haljasmäe, rene.haljasmae@pallasart.ee

 

***

 

FOREST FAIRY TALES BOUND BY ESTONIAN DESIGNER BOOKBINDERS

In the Riisipere Library

8.08.-30.09. 2022

 

The members of the Estonian Binding Artists' Association introduce unique bindings of the stories of fairy tales and forest fairy tales.

 

A fairy tale is a story based on a deliberate invention, which contradicts logic, the laws of nature and does not care about a certain historical environment. There is a great deal of discussion about forests in society today, because the forest is being cut down carelessly, forgetting that the forest is a living system that needs a smart, attentive and caring attitude. Forest fairy tales help us to recall the connection with nature and its creatures. Forest-themed works also have a significant place in Estonian and foreign literature. For example Friedrich Reinhold Kreutzwald's animal fairy tale "Reynard the Fox" can be read as stories of a fox cheating and exploiting forest dwellers or as an allegory of human society.

 

The forest is not far away, it is possible to go there and is by nature our second home. Hopefully the forests in Estonia will be preserved and in a century we will not only have to read about the forest in science fiction and fairy tale books, stroke the covers of nature photo books ...

 

Participants of the exhibition: Rene Haljasmäe, Sirje Kriisa, Kert Lokotar-Reinmann, Lennart Mänd, Tähti Roostalu Tulvi- Hanneli Turo, Irmeli Vaher-Jaanson, Tiiu Vijar.

Exhibition design: Tiia Eikholm.

Additional information: Rene Haljasmäe, rene.haljasmae@pallasart.ee

 
Vaata ja kuula, mida räägib Saue valla elanik Aleksander Ots Riisipere raamatukogust
https://www.youtube.com/watch?v=8Mp_wFovH7Q&ab_channel=SaueVallavalitsus
 
 

https://www.raamatukogudeaasta.ee/.../minu-isa-oli-ausus.../

www.raamatukogudeaasta.ee lehel tasub silm peal hoida!

NB! Riisipere Raamatukogu 112. sünnipäeva kontserdi lindistuse järelvaatamiseks ja kuulamiseks

https://www.youtube.com/watch?v=rMp2slLmSSM&ab_channel=SaueKultuur

 

 

 

 

 

Raamatukogu teenused:
 

Arvuti kasutamise aeg on 20 minutit, kasutusaeg tuleb eelnevalt broneeerida. 

Raamatukogu asub taas aadressil Nissi tee 53C.

Raamatute tagastuskast asub maja ees, sissepääsust paremat kätt postkastirivi lõpus.

Raamatuid saab tagastada nii tagastuskasti kui tööpäeviti raamatukogu lahtiolekuaegadel. Soovi korral paneb raamatukogu töötaja valmis raamatupaki, mille saab kätte vastavalt kokkuleppele lahtiolekuaegadel. Raamatusoovist võib ka kirjutada riisipere@saueraamatukogud.ee või helistada 5323 9183. Toimub ka tavapärane laenutus.

 

NB! Riisipere Raamatuikogusse pääseb ka ratastooliga. Majas on lift ja väljapääsu juures kaldtee.

 

Riisipere Raamatukogu

Facebook

Aadress: Nissi tee 53C, Riisipere alevik, 76202 Harjumaa

Telefon: 5323 9183

E-posti aadress: riisipere@saueraamatukogud.ee

Lahtiolekuajad:

E 10:00-16:00
T 10:00-17:00
K 10:00-19:00
N 10:00-16:00
R 10:00-15:00

NB! Iga kuu viimasel reedel suletud.

Asukoht 

Töötajad 

Küsi meilt

Hinnakiri

 URRAM

 ESTER